Long Beach Bên Này Dốc Lết Bên Kia

0

Thôi Hiệu ơi! hơn nghìn năm trước
Ông nhớ quê bên Lầu Hoàng Hạc
Nay tôi đứng ven bờ Long Beach
Nặng lòng thương Dốc Lết quê tôi

Chiều nay mây trắng vẫn còn trôi
Và sóng biếc vỗ bờ dào dạt
Hạc vàng ông đã bay đi mất
Tôi bên này còn cánh hải âu

Cảnh xưa thêm nhớ gợi sầu
Buồn này cũng đã làm đau lòng người
Hàng cây tạnh Hán Dương năm ấy
Rặng dừa xanh lặng đứng Bãi Dài

Cỏ non Anh Vũ xanh dày
Bờ xa cát trắng điểm màu rêu phong
Ông yêu quê qua câu thơ cổ
Nhật mộ hương quan hà xứ thị

Yên ba giang thượng sử nhân sầu
Bờ bên này tôi cũng hát câu
Quê xưa khuất bóng chiều hôm
Sóng ghềnh man mát gợi buồn lòng ai

Dốc Lết ơi! vẫn thương hoài
Bãi Dài-Hoàng Hạc một màu nhớ quê

                                         Phan Đông Thức

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here