Cảm nhận bài thơ “Thần nhan sắc”

của Họa sĩ Nguyễn Văn Nhớ Linh vũ Nhận được bài thơ của người bạn Họa sĩ viết về đề tài thần nhan sắc, hôm nay...

Hội Tâm tình thơ Portland

Website goctroivienxu.com xin được giới thiệu “Hội Tâm tình thơ Portland, Oregon” với một số bài thơ khai bút đầu năm 2024 của một...

HÀN MẶC TỬ  —  MỘNG CẦM –BÍCH KHÊ 

VÀ LẦU ÔNG HOÀNG PHAN THIẾT NHẤT UYÊN PHẠM TRỌNG CHÁNH (Tiến Sĩ Khoa Học Giáo Dục Viện Đại Học Paris Sorbonne) Hàn Mặc Tử trong bài...

Tình Yêu Em Đổi Mới

Con đường hôm nay lầy lội, ngập đầy bùn và lá khô. Khó khăn lắm mới tránh được những vũng nước khỏi vấy lên...

Giọt Mưa Xuân

Linh Vũ Trời mùa xuân nắng nhẹ, ít mây trông tuyệt đẹp. Mỗi ngày tôi không biết phải làm gì, có hôm đi lang thang...

Lời Một Người Cha

Con hãy nhớ con là người dân Việt Bốn nghìn năm rạng rỡ giống lạc hồng Tổ tiên ta bao nhiêu đời chống giặc Dựng cơ đồ...

Mới Nhất