Có ta không & Bờ vô minh

0

Bên tôi ngọn nết vừa tàn
Màu đêm hư thực niết bàn sắc không
Tôi đi giữa chốn mênh mông
Một loài bông lạ ngập đồng nở hoa
Giật mình mộng cũ nhạt nhòa
Màu nâu áo mới ngát tòa hương bay
Bao la đêm khóc gọi ngày
Ta tìm mộng ảo lưu đày mẹ ban
Có ta thật. Có Niết bàn ?
Thấy dài sợi tóc lang thang hết đời
Linh Vũ

Bờ vô minh

Em đứng một mình giữa trời đêm
Mênh mông một cõi ta từng đến
Thấy tóc em dài tuổi ô mai 
Nào ngờ tay chạm đường sinh mệnh
Miên viễn bước đời nặng đôi vai
*
Ta về cỏ úa đường tuổi dại
U tịch bến chiều chẳng còn ai
Chơ vơ trời đất mây gọi gió
Chợt thấy em cười trong mắt nai
*
Ta về chuông mỏ kinh sám hối                 
Quanh quẩn em còn đứng bên tôi      
Làm sao xóa hết đường thiên mệnh
Dẩu chỗ lu mờ đã bẻ đôi
Linh Vũ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here