Rong chơi

0

Có lần tôi thả hồn rơi
Chạm trên hoài niệm cuối trời gió bay
Thấy thân tóc rụng lưu đày
Trắng màu cố sự chỗ ngày khai sinh
Gương xưa soi bóng một mình
Có trăm mảnh vỡ vết tình bỏ đi
Bay xuyên bụi gió xuân thì
Tung trời sương rớt trên thi hài buồn
Giật mình hư thực hồi chuông
Vô thường gõ cửa tay buông thế trần
Một ngày một kiếp phân vân
Ai đi ai ở như lần rong chơi.
Linh Vũ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here