Biển lòng

0

Biển lòng

Tôi gom mảnh vỡ cuộc đời
Chôn trong tâm thức xa rời nhiễu nhương
Nhặc từng hạt bụi đau thương
Kết thành xâu chuổi trải đường bể dâu
Gói đời từng đoạn khổ đau
Vẽ tranh thủy mạc xóa màu phù du
Căn cơ hờn giận oán thù
Đổ sông ngã chấp thiền tu chày kình
Đời người tham dục tử sinh
Đúng sai hưng thịnh gập ghình biển mê
Não phiền quanh quẩn đường về
Không thiền, không Phật nhiêu khê trần hồng
Chân như hóa hiện sắc không                            
Cõi về liễu đạt dung thông quên mình
Thọ trì Bát nhã tâm kinh                           
Thần thông diệu dụng an bình trí tâm 

Tuệ Quảng

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here