Giai thoại về Tô Đông Pha và Thiền sư Phật Ấn

0

Sưu tầm về câu chuyện Tô Đông Pha
Như chúng ta đã biết Tô Đông Pha tên thật là Tô Thức sinh năm 1036 và mất năm 1101. Ông  là một trong tám văn hào lớn nhất Trung Hoa trong 7 thế kỷ từ đời nhà Đường đến nhà Tống.
Chuyện kể lại rằng Tô Đông Pha có mối giao tình rất thân thiết với Thiền sư Phật Ấn, một nhà sư nổi tiếng về đạo hạnh và uyên bác về Phật học đời nhà Tống. Giữa Thiền sư Phật Ấn và văn thi sĩ họ Tô có nhiều giai thoại khá thú vị. Dưới đây là chuyện “Phóng Thí” xin diễn nôm là cái “Đánh Rắm”.
Một ngày nọ Tô Đông Pha sáng tác một bài thơ và ông ta rất tâm đắc với bài thơ này. Ông bèn cho người đem bài thơ tặng Thiền sư Phật Ấn đang tu ở chùa Kim Sơn bên kia bờ sông.  Nguyên văn bài thơ như sau:

Khể thủ thiên trung thiên
Hào quang chiếu đại thiên
Bát phong* xuy bất động
Đoan tọa tử kim liên
Xin tạm dịch:
Đảnh lễ bậc Giác Ngộ
Hào quang chiếu vũ trụ
Tám gió thổi chẳng động
Ngồi vững tòa sen vàng
(Có nghĩa rằng Tô Đông Pha tự cho mình là người hiểu và tu luyện Phật pháp không ai có thể làm ông suy suyển và ông vững tâm tin vào những gì ông đã tu tập được).
Thiền sư Phật Ấn đọc xong bài thơ, chẳng nói gì, mà chỉ cầm bút phê hai chữ “Phóng Thí” và nhờ người đem về trình với Tô Đông Pha.  Đúng như Thiền sư Phật Ấn dự đoán, sau khi họ Tô xem xong lời phê, ông ta đùng đùng nổi giận và ông ta không nhịn được nên vội vàng vượt sông sang hỏi tội thầy Phật Ấn cho ra lẽ. Thiền sư Phật Ấn và thi sĩ họ Tô gặp nhau tại bờ sông, Đông Pha liền lớn tiếng trách: “Bài thơ của tôi có sai sót chỗ nào mà thầy lại phê vào hai chữ thối như cái “Đánh Rắm” kia?
Thiền sư Phật Ấn cười khề khà và ôn tồn bảo với Tô Đông Pha rằng: “Trong bài thơ, ông chẳng  viết: “Tám ngọn gió thổi không làm ông lay động” mà sao chỉ có một cái “Đánh Rắm” mà ông đã bay sang bờ sông này rồi!
Thế rồi,Tô Đông Pha chợt ngẩn người ra và hiểu được thâm ý của Thiền sư Phật Ấn cho rằng tâm mình vẫn chưa bất động.
* Theo Phật giáo, Bát phong là tám ngọn gió đời, chúng bao gồm: Lợi, Suy, Hủy, Dự, Xưng, Cơ, Khổ, Lạc.

Sưu tầm

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here