KỶ NIỆM 49 NĂM THÁNG TƯ ĐEN

0

 NGÀY QUỐC HẬN 

30 THÁNG TƯ 1975

Tháng Tư Đen Quốc Hận ôi!

Tang thương ấy lệ đầy vơi

Chân bước lê đời xứ biệt

Hờn vong quốc tủi nào nguôi 


Trang sử trước bao hùng anh          

Kia Tháp Bút tả thiên thanh            

Gò Đống Đa mồ chôn giặc             

Sông Bạch Đằng tiếng thu vang    


Ngựa đá qua sông! Mệnh bạc! 

Khuất bóng dân chủ tự do

Phận người cá nằm trên thớt

Bầy lang sói kẻ tội đồ


Nhìn mảnh dư đồ tan tác 

Giặc đến nhà chốn không người

Biên cương chân trời góc biển 

Một cõi buồn, cõi tả tơi!


Nguyện xin tiên tổ đất trời

Quê hương giành lấy có đời ấm no. 

NGỌC BỘI

GÓT CHINH NHÂN

Chiến sĩ Quốc Gia đầy dũng cảm

Mang Danh Dự Tổ Quốc trung trinh

Giữ tròn Trách Nhiệm bao son sắt

Bảo quốc an dân đượm thắm tình


Ôi một sớm trời long đất lở

Súng gươm kia vuột khỏi tầm tay 

Cuộc cờ khí thế còn dang dở 

Cõi tử sinh da ngựa bọc thây!


Hồn ngũ Tướng thét vang chiến địa

Lời thề Sát Đát bến sông xưa

Lá cờ thiêng phủ vàng sông núi

Ngày quốc hận ba mươi tháng tư!


Nước mắt nào cho ngày tiễn biệt

Hỡi chinh nhân vị quốc vong hình

Những anh hùng rạng danh nòi giống

Tổ Quốc ghi ơn đức hiển linh


Chiến sĩ Quốc Gia vang sử sách

Kiêu hùng oanh liệt dựng thanh bình

Đáp lời sông núi quyết hy sinh

Di sản báu muôn đời bất tử!

NGỌC BỘI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here