NGẪM SỰ ĐỜI  

0

Sự đời ngẫm cũng oái oăm

Gian tham nhân nghĩa do tâm định hằng

Cõi sống cốt ở thiện căn 

Khai tâm mở trí trăm năm vẹn tròn

Ác giả ác báo thường tồn

Suy đi xét lại đâu chừa một ai

Trông theo thế sự khôn lời

Phát tâm tri túc sống đời an nhiên

Gian manh trộm cướp bon chen 

Hổ thẹn xa tránh việc hiền thế gian

Tự cao tự đại nghênh ngang 

Xem mình như thể yếu nhân trên đời

Một khi nắm được quyền rồi

Phản trắc ngạo mạn coi trời bằng vung 

Ra tay diệt cả người ân

Coi thường đạo lý bất phân lẽ trời

Đối lập bắt bớ tù thôi 

Chém cha cái thói đua đòi quyền uy

Thiên tử ta lên trị vì 

Muôn dân thiên hạ phục quỳ dưới chân

Thiện ác ắt có lằn ranh 

Phân chia rõ rệt rành rành chẳng sai

Thất phu tàn độc nhất thời

Hiền nhân quân tử vạn đời tỏa hương 

Trăm năm trong cõi vô thường 

Trần ai phiền lụy trăm đường chẳng tu

Thế gian lắm kẻ ác ngu

Cuối cùng huyệt mộ thiên thu bẽ bàng 

Sâu dài rộng chỉ mấy gang 

Tấm thân tứ đại điêu tàn xót xa 

Tiền tài vật chất bóng ma

Trả lại nhân thế mong qua nhẹ nhàng!

DUY VĂN

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here