SỰ TÍCH ĐẶT TÊN CÁI “ẤY “ CỦA PHỤ NỮ

0

Thượng đế đặt tên cho vạn vật ,nhưng theo ngài vì cái “Ấy” quan trọng và ngài cũng rất đề cao,nên ngài muốn họp tất cả các vị thần lại cùng nhau thảo luận .
Thượng đế nói :
– Cái …Ấy là biểu tượng của tình yêu nên ta nghĩ nó phải bắt đầu bằng chữ L…. (Love ), các vị thần trầm trồ khen hay và rất cao kiến …Rồi ông nói tiếp :
– Các ái khanh mau nghĩ từ thích hợp để ghép vào cho hợp lý. Các vị thần bàn tán sôi nổi ,người này chọn vần này người khác lại chọn vần kia, rồi họ cãi vã nhau om sòm mất trật tự.
Ngài nhìn cảnh náo loạn bực mình đập bàn quát : ỒN ….!Tất cả quần thần bỗng quay lại hướng về phía Thượng Đế trầm trồ khen hay, đúng là cao kiến, cao kiến !!! Mọi người đồng thanh : Thống nhất như vậy đi !!!

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here