Thơ Đường xướng họa

0

Mời quý thi hữu tham gia xướng họa

Giữ Lòng (xướng )

Trần gian tạm bợ cõi hư không
Có lúc nghèo xơ túi trống không!
Đạm bạc thong dong về bến phúc
Tham lam giành giựt nhận cùm gông.!
Dương trần xáo động đầy gian khổ
Cõi tục gian nan thật não lòng.
Nhớ đó bước đời nhiều cạm bẫy
Giữ lòng tỉnh thức để sang sông !

Hà Thiên Lương 12/ 3/2023

Vướng bận (họa)

Quán trọ hồng trần trụ hoại không
Vô minh diệu hữu sắc chơn không
Thiền tâm tận diệt duyên sanh khởi
Chánh giác tiêu trừ họa xích gông
Đạo pháp chân như trì nhất huệ
Kim cang điểm nhụy ngát hương lòng
Người đời cố chấp kiêu căng mạn
Vướng bận trần phàm một bến sông

Linh Vũ 12/13/2023

Đừng Bận Lòng (họa) 

Bận trí làm chi chuyện có không,
Khi về cát bụi phủi tay không.
Thành tâm để sống thêm hưng phấn
Thiện ý cho đời bớt hoạ gông
Lối thẳng nguy nan không chột dạ
Đường ngay khổ nạn chẳng sờn lòng
Mai này đến lúc ngày trăm tuổi
Vẫn giữ ân tình với núi sông.

Chinh Lưu 12/14/2023

Nhẹ lòng

Nhẹ nhõm thõng tay chuyện có không
Thác về sống gửi tưa thinh không
Quên đời hư ảo nương bờ đạo
Quẵng gánh phù hoa trĩu xích không
Ngọn lửa trái tim dim ướt mắt
Tâm hồn tục lụy rối vương lòng
Quay đầu thấy bến neo bờ giác
Hạnh ngộ Phật đà sáo vượt sông

Nam Kha 12/16/2023

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here