Thương

0

Thương ai chiến khách lỡ tang bồng

Xót dạ lòng đau khóc núi sông.

Gươm súng đành buông nơi chiến địa!

Anh hùng lại chết chốn lao trung!

Quê xưa héo úa người mong đợi!

Xóm cũ lao đao kẻ ngóng chờ!

Tử sĩ không hề hồi cố quận!

Đâu còn chi nữa để mà trông !!!

15-4 -2024

Hàn Thiên Lương

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here