Tiếng hờn chiến mã

0

Hà Thiên Lương

Chiến mã dọc ngang ngoài chiến trận

Ra đi là quyết một lần đi

Hiên ngang bảo trọng lòng trung nghĩa

Lỡ cuộc tan hàng vận nước suy!

Cúi mặt đau thương tàn cuộc chiến

Ngùi trông muôn thú xéo quê hương

Máu tim hừng hực tan trong lệ

Căm hờn chiến mã bỏ yên cương!

Từng bước nặng nề trên hoang phế

Lặng nhìn thiên hạ khóc điêu linh

Chiến mã rưng rưng đôi dòng lệ

Đau buồn trong một buổi tàn binh!

Cùm gông chiến mã chịu từng ngày

Ngẩn mặt hiên ngang dẫu đọa đày

Lê gót xích xiềng dài năm tháng

Can trường trên vạn bước chông gai!

Ngày mai ai đọc trang chiến sử

Văng vẳng như nghe tiếng hí vang

Ấy nỗi căm hờn bao chiến mã

Một thời sông núi phủ màu tang!

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here