GIÓ NGANG SỢI TÓC

thơ LinhVũ | nhạc Dzuylynh | trình bày thiênthanh.dzuylynh album Cánh thiên di (xin mời bấm lên ảnh hay bấm vào link dưới để nghe bài...

Tân Hình Thức Và Câu Chuyện Kể

Khế Iêm Khi tôi ngồi uống cà phê ngoài lề đường và kể lại câu chuyện đã được kể lại, từ nhiều đời mà đời nào cũng giống...

Mới Nhất