JULIO IGLESIAS, VUA NHẠC TÌNH

Linh Vũ xin giới thiệu quý đọc giả "GTVX" nhà biên khảo Hà Bắc với bài viết về Ca sĩ nỗi tiếng nhạc tình...

SỰ SỐNG, CON NGƯỜI VÀ TÔN GIÁO tiếp theo……

1 -Tia sáng điện từ. Sấm sét có thể cung cấp các tia lửa cần thiết cho sự sống để bắt đầu. Tia lửa...

Báo Giấy • Tháng 04 năm 2020 • Năm thứ 5 • Số 59

Báo Giấy • Tháng 04 năm 2020 • Năm thứ 5 • Số 59                        ...

Thi Pháp của Aristotle

Linh Vũ (Phỏng theo bản dịch của S. H. Butcher) 1) Lời giới thiệu: Tôi đề nghị luận bàn về chính bản thân thi ca và các...

Sự sống-Con người & Tôn giáo

Chúng tôi xin được giới thiệu với quý bằng hữu và bạn đọc xa gần cuốn khảo luận về “Sự sống- Con người và...

Báo Giấy • Tháng 12 năm 2019 • Năm thứ 5 • Số 57

Báo Giấy • Tháng 12 năm 2019 • Năm thứ 5 • Số 57 Thư Tòa Soạn Giống như thời kỳ hiện đại và hậu hiện...

Sự sống, Con người và Tôn giáo (kỳ 6)

F - Nền tản của Phật giáo có thể được tóm tắt như sau 1. Sống một cuộc sống đạo đức. Cuộc sống là quá...

SỰ SỐNG, CON NGƯỜI VÀ TÔN GIÁO (tiếp theo kỳ 4)

SỰ SỐNG, CON NGƯỜI VÀ TÔN GIÁO  Chương IV   A - Phật giáo là gì? Đạo Phật ra đời ở Ấn độ vào thế kỷ thứ sáu...

SỰ SỐNG, CON NGƯỜI VÀ TÔN GIÁO tiếp theo……kỳ 3

Chương III A - Tôn giáo là gì? Tôn giáo cho bất kỳ hệ thống văn hóa nào về các hành vi và thực tiễn được nhìn thấy một...

Mắt thấy tai nghe chưa hẳn là sự thật

Linh Vũ Chúng tôi vừa xem một bức tranh sơn dầu “Simon và Perot” của Họa Sĩ Rubens  tôi chợt nhớ đến bức ảnh của...

Mới Nhất